بایگانی برچسب: s

مهندسی عمران فراتر از یک رشته!

در این قسمت به زمینه های لازم برای مهندسی عمران میپردازیم. به عنوان یک مهندس عمران دنیایی از تخیلات و رویا ها به روی ما باز است. زمینه مهندسی عمران آنقدر وسیع است که یک شخص نمیتواند خودش را محدود به یک قسمت خاصی از آن بکند بلکه باید در بقیه زمینه های آن نیز اطلاعات کافی داشته باشد.
برای جمع بندی میتوان گفت مهندسی عمران یک زمینه رنسانس است که لازمه ی آن داشتن اطلاعات کافی از دیگر رشته ها است.
در زیر رشته هایی آمده است که داشتن اطلاعات کافی از آنها برای هر مهندس عمران لازم است:
1- مهندسی پل
2- مهندسی ساخت و ساز
3- مهندسی محیط زیست
4- مهندسی حفاظت در برابر آتش
5- مهندسی ژئوتکنیک
6- مهندسی عمومی
7- مهندسی هیدرولیک
8- علم مواد
9- مهندسی پی و شمع کوبی
10- مهندسی سازه
11- نقشه برداری
12- مهندسی چوب و الوار
13- مهندسی حمل و نقل
14- مهندسی منابع آبی
15- زمین شناسی
و …