بایگانی برچسب: s

تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 2)

همانطور که در پست “تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی ” اشاره شد لیست اشتباهات مهندسی ادامه دارد. در زیر سری دوم این اشتباهات را با هم میبینیم:

اشتباه در پلسازی - ترجمه نوشته تصویر: برای یک مهندس عمران چیزی به عنوان " اشتباه کوچولو" وجود ندارد!

ادامه خواندن تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 2)