بایگانی برچسب: s

قصر برج 3 (Tower Palace Three) – سئول

کد آسمانخراش در سایت: 055

قصر برج 3 (Tower Palace Three) یک آسمانخراش مسکونی لوکس 73 طبقه ای با ارتفاع 264 متر در سئول پایتخت کره جنوبی است.
ساخت: 2001 تا 2004
قصر برج 3 (Tower Palace Three) - سئول