دریافت کد نمایش آسمانخراشها در سایت - وبلاگ:

<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/ads/skyscraper.js"></script ></center>

نمونه اجرا شده کد:

 

نحوه استفاده از کد:
کافی ایست این کد را در قسمتی از قالب وبلاگ / سایتتان که میخواهید ظاهر شود کپی کنید. به همین سادگی!
( تا به این لحظه 67 آسمانخراش در این کد جای گرفته است و البته هر هفته 10-15 آسمانخراش جدید اضافه میگردد.)