درباره ما

این فروشگاه اینترنتی, زیرمجموعه وبسایت جامع مهندسی عمران و معماری سیویلتکت است.

تمامی درآمد حاصله از این فروشگاه صرف گسترش وبسایت و انجمن سیویلتکت میشود.

مدیر فروشگاه اینترنتی سیویلتکت: مهندس نیما سعادتمند

مدیر مسئول مجموعه وبسایتهای سیویلتکت: مهندس علیرضا راحت

پشتیبان اپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی سیویلتکت © 2018 - مترجم: حمید احمدی