دریافت کد نمایش نکات اجرایی و طراحی عمران و معماری به صورت تصادفی
نمونه اجرا شده کد:
دریافت کد: (کد زیر را در محلی که میخواهید نکات تصادفی نمایش داده شود کپی کنید)


<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#000000"><script language=javascript src="http://civiltect.com/random/Random-civiltect.js" type=text/javascript></script></font>

دریافت دیگر کدهای وبلاگنویسان مهندسی عمران و معماری