دریافت کد گالری عکسهای عمران و معماری
خدمت جدیدی از سایت عمران و معماری سیویلتکت
 
 
<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/slideshow/beautiful.js"></script ></center>
 
کد گالری زیباترین ساختمانها 
<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/slideshow/bridge.js"></script ></center>
 
کد گالری زیباترین پلها 
<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/slideshow/pools.js"></script ></center>
 
کد گالری زیباترین استخرها 
<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/slideshow/strangest.js"></script ></center>
 
کد گالری عجیب ترین ساختمانها 
<center><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://civiltect.com/slideshow/ugliest.js"></script ></center>
 
کد گالری زشت ترین ساختمانها 

 

نحوه استفاده: کافی است کد مربوط به هر بخش را در جایی که تمایل دارید گالری نشان داده شود کپی کنید. (قسمت ویرایش قالب وبلاگ / قسمت کدهای اضافی) 

نمونه: (کد زیباترین پلها)