جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

 

  IPE - INP - IPB
   ناودانی UNP
    نبشی بال مساوی - نبشی بال غیرمساوی
    قوطی مربعی - قوطی مستطیلی
    قوطی دایره ای
    لانه زنبوری IPE

 

 

پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت