مختصری درباره نویسنده – علیرضا راحت

علیرضا راحت – متولد 1368 – تهران

شاغل به عنوان مهندس برنامه ریز پروژه های زیرساختی – شرکت Boskalis هلند

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد – مدیریت ساخت و مهندسی (Construction Management &
Engineering) – دانشگاه دلفت هلند (T U Delft)
tudelft - دانشگاه دلفت هلند

فارغ التحصیل کارشناسی – مهندسی عمران گرایش سازه – دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایمیل:

alireza.rahat@gmail.com

alireza.rahat@civiltect.com

لینکدین:

View Alireza Rahat's profile on LinkedIn

فیسبوک:

https://www.facebook.com/alireza.rahat

My Profile

وبسایت مرجع مهندسی عمران و معماری