بایگانی برچسب: s

پروژه طراحی سازه های فولادی – ساختمان 4 طبقه

پروژه طراحی سازه های فولاد - ساختمان 4 طبقه

 

این پروژه توسط مهندس محمد امین خانچی تهیه شده است.

شما میتوانید از طریق ایمیل زیر با وی در تماس باشید:

a.khanchi [at] gmail [dot] com
مشخصات پروژه: 
۱- ساختمان از یک طرف قاب خمشی و از طرف دیگر مهاربند هم محور
۲- محل احداث مشهد – خاک نوع ۳
۳- در این ساختمان از سه نوع سقف کامپوزیت و کرومیت و تیرچه بلوک استفاده شده
۴- تحلیل قابها تحت بارهای جانبی(زلزله) به روش پرتال و تحت بارهای ثقلی به روش یک دهم دهانه
با اشکال و توضیح نحوه توزیع زلزله در قابها و توزیع بارهای ثقلی در قابها به صورت کامل (باشکل) .
۵- آموزش تصویری مدل کردن سازه پروژه در کامپیوتر در نرم افزار ETABS
۶- جزئیات کامل دیوارها و سقفها به همراه بارگذاری (با شكل)
۷- طراحی دستی اتصالات (بادبند- خمشی- مفصلی- بیس پلیت) به صورت کامل.
8- طراحي دستي BASE PLATE
9- نقشه های اجرایی

ادامه خواندن پروژه طراحی سازه های فولادی – ساختمان 4 طبقه