بایگانی برچسب: s

عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتنی

اگر به خاطر داشته باشید مدتی پیش 3 سری تصاویر اشکالات اجرایی در سازه های بتنی را در سیویلتکت مشاهده کردیم. (آدرسهای زیر):

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۱)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۲)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۳)

حال در این مطلب عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتن آرمه را برایتان به نمایش میگذاریم:

پر کردن سوراخهای بلوکها برای جلوگیری از نفوذ بتن به داخل آنها
پر کردن سوراخهای بلوکها برای جلوگیری از نفوذ بتن به داخل آنها

 

ادامه خواندن عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتنی