بایگانی برچسب: s

پروژه کامل راهسازی همراه با نقشه ها

پروژه راهسازی

این پروژه توسط  مهندس محمد شکاری – دانشجوی کارشناسی عمران – تهیه و ارسال شده است.

مشخصات پروژه:

پروژه کامل راه سازی همراه با محاسبات دستی و نرم افزاری و همچنین نقشه های اتوکد و CIVIL 3D

ادامه خواندن پروژه کامل راهسازی همراه با نقشه ها