بایگانی دسته: گزارش کار آزمایشگاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

این گزارش کار توسط علی حبیبی – دانشجوی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – تهیه و ارسال شده است.

شما میتوانید از طریق ایمیل زیر با وی در تماس باشید:

ali_habibi67 [at] yahoo [dot] com

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن (لینک مستقیم) (فرمت پی دی اف)

دانلود گزارش کار آزمایش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه ها (لینک مستقیم) (فرمت JPG زیپ شده)

 

شما نیز میتوانید گزارش کارهای خود را در سیویلتکت ثبت نمایید. برای اطلاعات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید.

گزارش کار آزمایشگاه: آزمایش چگالی انبوهی (آز تکنولوژی بتن)

چگالی انبوهی
واضح است که در دستگاه آحاد متریک چگالی یک ماده از لحاظ مقدار عددی مساوی وزن مخصوص آن است که البته کمیت اخیر یک نسبت است در حالی که چگالی بر حسب کیلو گرم بر لیتر بیان می شود . و لیکن در کار های بتنی بیان نمودن چگالی بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب بیشتر متداول است . در دستگاه آحاد انگلیسی یا آمریکایی باید وزن مخصوص را در وزن واحد جرم آب  ( تقریبا   lb/ft3  4 /62
ضرب نمود تا به چگالی مطلق ( جرم ویژه ) پوند بر فوت مکعب تبدیل گردد .
باید به خاطر داشت که چگالی مطلق فقط به حجم دانه های جداگانه مربوط می شود و البته عملا امکان ندارد که بتوان این دانه ها را به نحوی متراکم نمود که فضایی بین آنها وجود نداشته باشد . در مواردی که سنگدانه ها عملا به صورت حجمی پیمانه می شوند ، دانستن جرم سنگدانه هایی که پیمانه واحد حجم را پر می کنند ضروری خواهد بود . این کمیت به عنوان چگالی انبوهی سنگدانه شناخته می شود و از آن ، جهت تبدیل مقادیر وزنی به مقادیر حجمی استفاده می نمایند .
روشن است که چگالی انبوهی به میزان تراکم سنگدانه ها بستگی دارد و لذا برای مصالح با وزن مخصوص نسبی معین ، چگالی انبوهی به نحوه توزیع اندازه ذرات و شکل دانه ها بستگی خواهد داشت .
برای سنگدانه های درشت با وزن مخصوص معین ، یک چگالی انبوهی زیادتر به معنی منافذ کمتری است که باید با ماسه و سیمان پر شود و قبلا از آزمایش چگالی انبوهی به عنوان اساس تعیین نسبت های اختلاط مواد در مخلوط ها استفاده می شد .
چگالی انبوهی واقعی سنگدانه ها نه فقط به خصوصیات مختلف مصالح که تعیین کننده استعداد درجه تراکم می باشند ، بستگی دارد بلکه به تراکم حقیقی حاصل شده در یک حالت معین نیز بستگی خواهد داشت .

_ هدف از آزمایش: تعيين وزن جامد سنگدانه ها نسبت به حجم كل اشغال شده
_وسايل و مصالح مورد نیاز :
1 ) ترازو با دقت 1 گرم
2 ) ميله فولادي – يك ميله فولادي به قطر 16 ميلي متر و طول تقريبي 600 ميلي متر انتخاب شود بطوريكه سر آن بصورت نيم كره اي به قطر ميله در آمده باشد .
3 ) پيمانه – يك ظرف استوانه اي دسته دار طوريكه آب بندي شده و بتواند در مقابل ضربه هاي وارده بر مصالح سنگي مقاوم باشد ، ارتفاع و قطر استوانه ها حدود يكديگر باشد . برحسب بزرگترين اندازه دانه هاي سنگي، حجم پيمانه از جدول 1-9 تبعيت كند .
4 ) بيلچه

روش ازمایش :
نمونه برداري : نمونه هاي برداشته شده بايد معرف كل دپوي مورد آزمايش باشد و همواره مقدار بيشتري برداشته شده و به روش چهار قسمتي آنرا كم كرد و يا ازوسيله تقسيم كن براي كم كردن مقدار نمونه استفاده كرد .
یک روش برای تعیین حجم پیمانه :
تعيين حجم پيمانه : وزن پيمانه خالي را با ترازو با دقت گرم تعيين كنيد .M1=
پيمانه را با آبي كه دماي آن با دماي اتاق يكسان است پر كنيد ( سعی کنید حباب ایجاد نشود در آن)=M2
وزن آب موجود در پيمانه را به كمك ترازو تعيين نمايد.M2-M1(kg)
با توجه به جدول و دماي آن مي توان وزن مخصوص آب را بدست آوريد .
حجم پيمانه (V) از تقسيم وزن آب بر وزن مخصوص آن بدست مي آيد .
مقادير عددي را در جدول يادداشت نماييد. 6- روش آزمايش : اين آزمايش به حالت متراكم و غير متراكم صورت مي گيرد ، در اغلب موارد وزن واحد متراكم مورد استفاده قرار مي گيرد .

روش متراكم (كوبيدن با ميله )
يك سوم پيمانه را از مصالح پر نماييد ، با 25 ضربه توسط ميله تمام سطح را بطور يكنواخت بكوبيد ، آنگاه يك سوم ديگر از پيمانه را پر كرده و عمل كوبيدن را تكرار كنيد و بالاخره همين عمل را در مورد بقيه ظرف انجام دهيد ، عمل صاف كردن سطح مصالح را مطابق وضعيت مذكور در بند صورت دهيد .
فقط در مواردي كه به طور خاص قيد شده باشد بايد براي تعيين وزن واحد غير متراكم از روش غير متراكم استفاده شود در موارد ديگر وزن واحد متراكم بايد به وسيله كوبيدن و يا لرزاندن مصالح سنگي تعيين شود که بر اساس گفته منبع اطلاعاتی ما براي مصالح كه حداكثر اندازه اسمي دانه هاي آن 5/1 اينچ(ميلي متر 5/37) يا كمتر باشد از كوبيدن به وسيله ميله تراكم و براي مصالحي كه حداكثر اندازه اسمي دانه هاي آن بيش از 5/1 اينچ (5/37 ميلي متر) و از 6 اينچ (150 ميلي متر) باشد بايد از لرزندان استفاده كرد در روش لرزاندن مانند روش متراكم و در سه لايه پيمانه را پر كرده و بعد براي هر لايه پيمانه را بر روي يك سطح صاف و محكم مانند يك سطح بتني قرارداده و طرفهاي مقابل آنرا به طور متناوب به اندازه 5 سانتي متر از زمين بلند كنيد و به طور آزاد آنرا رها كنيد اين عمل را در هر سه لايه تكرار كنيد و هر لايه را با 50 بار بلرزانيد (هر طرف 25 بار) عمل صاف كردن سطح مصالح مانند حالت صورت مي گيرد .
تذکراتی مهم :
تذكر 1: شدت كوبيدن هر مرحه بايستي به نحوي صورت گيرد كه ميله حداكثر در لايه مربوطه فرو رود همچنين در كوبيدن اولين لايه ، ميله نبايستي به شدت به كف ظرف برخورد كند .
جرم پيمانه حاوي مصالح و جرم پيمانه خالي(تميز شده) را با دقت يك گرم تعيين كنيد.
در مورد سنگدانه هاي خيلي درشت به خصوص زاويه دار ممكن است عدم نفوذ ميله مانع تراكم دانه ها گردد در اين صورت بايد ضربات محكمتري را وارد نمود .

ثبت نتایج و انجام محاسبات :

درصد فضای خالی

V1

وزن کوبیده شده

Ϫ

وزن کوبیده نشده

V

ϪW

M2

M1

50% شن و

50

ماسه

4.77

0.0003

13.625

1720.29

13.050

0.007

998.54

9.720

2.665

شن

0.39

0.00003

14.925

19763.29

14.385

0.007

998.54

9.720

2.665

ماس