بایگانی دسته: دروس مشترک با دیگر مهندسی ها و علوم پایه

دانلود کتاب فیزیک هالیدی

دانلود برخی فصل های کتاب فیزیک هالیدی (زبان فارسی)

فصل 10 برخورد

فصل 11 سینماتیک دورانی

فصل 13 تکانه ی زاویه ای

فصل 22 گرما و قانون اول ترمودینامیک

فصل 23 نظریه جنبشی گازها 1

فصل 24 نظریه جنبشی گازها 2

فصل 25 آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک

دانلود جزوه اصول مبانی معماری و شهرسازی

دانلود جزوه اصول مبانی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

دانلود پروژه اصول و مبانی معماری و شهر سازی (پل میلائو ساخته شده توسط نورمن فاستر) نویسنده: نجم الدین امانی