بایگانی برچسب: s

برج سانشاین 60 – توشیما توکیو

کد آسمانخراش در سایت: 081

برج سانشاین 60 (Sunshine 60) به معنای نورآفتاب 60 یک آسمانخراش 60 طبقه با ارتفاع 240 متر ارتفاع در توشیما – توکیو – ژاپن است.

در زمان تکمیل ساخت این آسمانخراش در سال 1978 – سانشاین 60 بلندترین آسمانخراش شرق آسیا بود. همچنین تا سال 1991 بلندترین ساختمان ژاپن بود.

فونداسیون این آسمانخراش از بتن مسلح ساخته شده است.

برج سانشاین 60 – توشیما توکیو

ادامه خواندن برج سانشاین 60 – توشیما توکیو