بایگانی برچسب: s

ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا ویرایش 1.2

این هم ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا ویرایش 1.2  کاری از آقای مهدی وجودی که برای پروژه درس اثر زلزله بر سازه های خاص این کار را انجام داده اند

دانلود ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا