بایگانی دسته: آیین نامه ها

دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

مبحث اول مقررات ملی ساختمان: تعاریف

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان: مصالح و فرآورده های ساختمانی

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان: پی و پی سازی

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي ساختمان های بتن آرمه

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانھای فولادی

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: اجرای صنعتی ساختمانھا

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان: ایمنی وحفاظت کار در حين اجرا

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسورھا و پله ھای برقی

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات بھداشتی

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات لوله کشی و تجھیزات گازطبیعی ساختمانھا

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان: علائم وتابلوھا

ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا ویرایش 1.2

این هم ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا ویرایش 1.2  کاری از آقای مهدی وجودی که برای پروژه درس اثر زلزله بر سازه های خاص این کار را انجام داده اند

دانلود ترجمه آیین نامه طراحی لرزه ای پلهای کالیفرنیا

دانلود آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800)

حجم فایل :1.57 مگابایت

لینک مستقیم دانلود آیین نامه 2800 – طراحی ساختمانها در برابر زلزله