بایگانی برچسب: s

ساده ترین روشهای اندازه گیری ارتفاع یک برج

اندازه گیری ارتفاع ساختمانها و برجها و آسمانخراشها

راه های متعددی برای اندازه گیری ارتفاع ساختمان / برج وجود دارد که با توجه به محل قرارگیری آن میتوانید یکی از این راه ها را انتخاب کنید. روشهایی که در این مقاله برای اندازه گیری ارتفاع ساختمانها شرح داده میشود را میتوان برای اندازه گیری ارتفاع درختان, کوه ها  و تقریبا هر چیز بلند دیگری استفاده کرد.

ادامه خواندن ساده ترین روشهای اندازه گیری ارتفاع یک برج