بایگانی برچسب: s

تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 3)

دکل برق با پایه معلق!

ادامه خواندن تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 3)

تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 2)

همانطور که در پست “تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی ” اشاره شد لیست اشتباهات مهندسی ادامه دارد. در زیر سری دوم این اشتباهات را با هم میبینیم:

اشتباه در پلسازی - ترجمه نوشته تصویر: برای یک مهندس عمران چیزی به عنوان " اشتباه کوچولو" وجود ندارد!

ادامه خواندن تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی (شماره 2)

تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی

برخی از بدترین اشتباهات در ساخت به روایت تصویر:

طرح خانه ی معکوس

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

ادامه خواندن تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی