بایگانی برچسب: s

پنج موزه معروف جهان

موزه بریتانیا در لندن – انگلیس (British Museum-london) یک موزه تاریخ بشر و فرهنگ است. ساختمان این موزه که به طرح ساختمانهای یونانیان است با 44 ستون  14 متری استوار شده است.

موزه بریتانیا لندن انگلستان - British Museum london

ادامه خواندن پنج موزه معروف جهان