بایگانی برچسب: s

برج تلویزیون باکو ( The Baku TV Tower )

برج تلویزیون باکو (The Baku TV Tower) ساخته شده در سال 1996 در باکو – آذربایجان یک برج ارتباطی بتنی است که ارتفاعی برابر 310 متر دارد. این برج تلویزیونی بلندترین سازه در آذربایجان است.

ساخت این برج در سال 1979 شروع شد و قرار بود که در سال 1985 به اتمام برسد اما به دلایلی این طرح طبق برنامه پیش نرفت و سرانجام در سال 1996 به اتمام رسید.
رستوران چرخان طبقه 62ام این برج (در ارتفاع 175 متری) در سال 2008 افتتاح شد.
برج تلویزیون باکو - The Baku TV Tower

ادامه خواندن برج تلویزیون باکو ( The Baku TV Tower )