بایگانی برچسب: s

برج 311 South Wacker Drive شیکاگو

کد آسمانخراش در سایت: 014
311 South Wacker Drive یک آسمانخراش 65 طبقه ای با ارتفاع 293 متر است.
311 South Wacker Drive در شیکاگو ایالات متحده آمریکا است.
سازه این آسمانخراش از بتن مسلح ساخته شده است
این ساختمان بین سالهای 1988 تا 1990 ساخته شد.
مجموع مساحتهای طبقات آن برابر 130000 متر مربع است.
311 South Wacker Drive