بایگانی برچسب: s

سورنتو – Sorrento در هنگ کنگ

کد آسمانخراش در سایت: 086

سورنتو نام یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ است که شامل 5 برج میباشد. نام این برجها به ترتیب Sorrento 1 تا Sorrento 6 است. نام Sorrento 4 به دلیل اینکه در زبان کانتونی عدد 4 هم تلفظ با مرگ است از این بین حذف شده است.

ساختمان سورنتو 1 دارای 75 طبقه و به ارتفاعی برابر 256 متر میباشد که آنرا بلندترین ساختمان مسکونی هنگ کنگ کرده است. همه 5 ساختمان این مجتمع در سال 2003 تکمیل شدند. این ساختمانها با ارتفاع نزولی – سورنتو 1 بلندترین و سورنتو 6 کوتاه ترین – ساخته شده اند.

در زیر ارتفاع هر کدام از این 5 ساختمان آورده شده است:

سورنتو 1: 256 متر – 75 طبقه

سورنتو 2: 250 متر – 73 طبقه

سورنتو 3: 238 متر – 71 طبقه

سورنتو 5: 222 متر – 69 طبقه

سورنتو 6: 216 متر – 67 طبقه

ساخت: بین سالهای 2000 تا 2003 میلادی

مورد بهره برداری: مسکونی

سورنتو – Sorrento در هنگ کنگ