بایگانی برچسب: s

دانستنی های جالب از دور دنیا

کدام دانشگاه بزرگترین کتابخانه را در بین دانشگاههای آمریکایی دارد؟

هاروارد. در کتابخانه دانشگاه هاروارد بیش از 11 میلیون جلد کتاب وجود دارد.
آلکاتراز, زندان معروف واقع در خلیج سانفرانسیسکو کلمه اسپانیایی به چه معناست؟
مرغ ماهیخوار
چه شهری بیشترین تعداد آسمانخراش را در دنیا دارد؟
نیویورک. آسمانخراش به ساختمانهایی گفته میشود که طولی بیش از 500 فوت داشته باشند.
پل معروف لندن که حدود 140 سال بر روی رودخانه Thames بود و در سال 1968 برچیده شد در حال حاضر کجاست؟
آریزونا – شهرداری لندن این پل را با قیمت 2.6 میلیون پوند به Robert P. McCulloch بنیانگذار شهر  Lake Havasu آریزونا فروخت. سه سال زمان برد تا این پل را باز کنند, به مقصد بفرستند و دوباره آنرا نصب کنند و با هزینه 7 میلیون پوند این کار صورت گرفت.
قدیمیترین ساختمان فدرال در واشنگتن کدام است؟
کاخ سفید
بزرگترین کتابخانه جهان در چه شهری است؟
شیکاگو – کتابخانه عمومی شیکاگو بزرگترین کتابخانه جهان است.
به طور میانگین چند درخت با طول میانگین نیاز است تا یک خانه 3 اتاق خوابه به سبک آمریکایی ساخت؟
10 – 14 درخت و یا 10000 تخته الوار
محل بزرگترین نمایشگاه هنر جهان – the Winter Palace and Hermitage – کجاست؟
روسیه – سنت پترزبورگ
بزرگترین کلیسای جامع گوتیک در چه شهری است؟
شهر نیویورک – کلیسای  St. John the Divine  که در ابعاد 601 فوت در 146 فوت است.