بایگانی برچسب: s

اتوبانهای هوشمند – راهکاری نوین برای کنترل ترافیک

بزرگراه های هوشمند آینده
بزرگراه های هوشمند آینده

مسیر اصلی برای ورود به و خروج از تورنتو اتوبان 401 است. اتوبانی که در پهنترین قسمت خود 14 لین عبوری دارد. روزانه بیش از 350 هزار وسیله نقلیه از این اتوبان عبور میکنند. با وجود پهنای بسیار زیاد این اتوبان هنوز هم در ساعات شلوغ ترافیکهای سنگینی در آن ایجاد میشود.

اگر شما هم در شهرهای بزرگ زندگی میکنید بدون شک با ترافیک های سنگین روزانه مواجه شده اید. مثلا در همین تهران خودمان از هر مسیری شما عبور کنید بدون شک به ترافیک خواهید خورد! و البته این ترافیک روز به روز در حال رشد است یعنی امروز بدتر از دیروز بوده و فردا بدتر از امروز! گفته میشود یک آمریکایی بطور متوسط 36 ساعت در سال در ترافیک هدر میدهد. حال به نظر شما برای یک شهروند تهرانی این رقم چه قدر است؟ اگر روزی نیم ساعت در ترافیک باشیم (که البته برای خیلی از افراد بیشتر از این مقدار است) و مثلا فقط 300 روز از 365 روز سال را به بیرون از خانه برویم (که البته این رقم نیز برای خیلی از افراد بیشتر است) یعنی چیزی در حدود 150 ساعت در سال! میدانیم جمعیت تهران 13 میلیون نفر است. با ضرب این دو عدد داریم 1,950,000,000 ساعت – نفر در سال در تهران فقط به خاطر ترافیک هدر میرود!

ادامه خواندن اتوبانهای هوشمند – راهکاری نوین برای کنترل ترافیک