بایگانی برچسب: s

خانه هایی که ۴۸۰ سال است اجاره شان افزایش نیافته!

image3698
تصور کنید تبلیغ زیر را در روزنامه میخوانید:
خانه ی مستقل برای اجاره – در آلمان – در محیطی دوستانه و سرسبز. تنها ۲۵۰ تومان در ماه (۳۰۰۰ تومان در سال).
شاید فکر کنید همچین تبلیغی تنها در صورتی میتواند حقیقت باشد که مربوط به صدها سال پیش باشد! جالب است که بدانید که شما درست حدس زده اید. اگر بخواهیم دقیق باشیم قیمت این خانه های اجاره ای در ۴۸۰ سال پیش اینگونه بوده است. اما اگر جالبتر آن است که بدانید از آن زمان تا کنون قیمت خانه های اجاره ای این مجتمع مسکونی هیچ تغییری نکرده اند!

ادامه خواندن خانه هایی که ۴۸۰ سال است اجاره شان افزایش نیافته!