بایگانی برچسب: s

خانه ای در تعادل!

تصویری که در زیر مشاهده میکنید از خانه ای 4 اتاق خوابه و غیرعادی است که توسط معماران انگلیسی در گوشه یک تپه بصورت تعادل ساخته شده است.

خانه ی متعادل
خانه ی متعادل