بایگانی برچسب: s

دانلود جزوه استاتیک خلاصه شده

برخی از موضوعاتی که در این جزوه آورده شده است:

اصول ایستایی
قانون متوازی الاضلاع برای جمع بردارها
اصل قابلیت انتقال
قوانین نیوتن
سیستمهای یکاها
نیروها در فضا
ضرب بردارها
قضیه وارینون و یا اصل گشتاور
کوپلهای معادل
انتقال بردار نیرو
نمودار جسم آزاد
انواع تکیه گاه ها
ترسیم نمودار آزاد
معادلات تعادل
گرانیگاه
تعیین مرکز هندسی
تحلیل سازه ها
انواع خرپاها
روش های آنالیز خرپا
نویسنده: افشین سالاری