بایگانی برچسب: s

خانه های تمام شیشه!

خانه های شفاف - خانه هایی ساخته شده تماما از شیشه

نظر شما در رابطه با زندگی در خانه ای که تماما از شیشه ساخته شده است چیست؟

در این طرح که توسط طراحان ایتالیایی ارائه شده است خانه هایی را میبینید که همه دیوارها – سقفها – راه پله ها و حتی مبلمان و تخت خوابهای آن از شیشه ساخته شده اند.

ادامه خواندن خانه های تمام شیشه!

خانه ی کریستال (خانه ای با دیوارهای شیشه ای)

تصاویر زیر مربوط به خانه ای است که همه دیوارهای آن از شیشه ساخته شده است.

خانه ی کریستال (خانه ای با دیوارهای شیشه ای)

ادامه خواندن خانه ی کریستال (خانه ای با دیوارهای شیشه ای)