بایگانی برچسب: s

خانه های خنک بدون کولر در کویر!

خانه های کاه گلی کندویی مردمان سوریه

مردمان خاورمیانه برای قرنها بدون استفاده از هیچگونه سیستم خنک کننده ای و تنها با ابتکارات معماری خود توانسته اند با گرما مقابله کنند. نمونه یکی از این ابتکارات معماری خانه های ساخته شده از کاه گل و سنگ به شکل کندو در سوریه است.

این خانه ها را میتوان در گرمترین نقاط سوریه پیدا کنید. از این خانه ها هم برای سکونت و هم برای انبار محصولات استفاده میشود. ساخته شده از مصالح بومی منطقه, دیوارهای ضخیم آن باعث میشوند گرمای آفتاب به داخل نفوذ نکند. همچنین شکل ظاهری این خانه ها که بصورت گنبد ساخته شده اند, باعث میشود در بیشتر ساعات روز آفتاب تنها به یک طرف آنها بتابد و همین موضوع نیر به خنکی بیشتر آن کمک میکند. در بالای این خانه ها حفره ای در نظر گرفته شده است که علاوه بر تامین نور کافی, هوای گرم را به دلیل سبکتر بودن آن از هوای خنک از طریق همین حفره ها به بیرون هدایت میکند. با تمامی این تدابیر دمای داخلی این خانه ها بین 75 تا 85 درجه فارنهایت باقی میماند در حالی که دمای بیرون میتواند تا 140 درجه فارنهایت برسد!

ادامه خواندن خانه های خنک بدون کولر در کویر!