بایگانی برچسب: s

برج تجارت جهانی ووهان ( Wuhan World Trade Tower )

کد آسمانخراش در سایت: 017

برج تجارت جهانی ووهان ( Wuhan World Trade Tower) یک آسمانخراش 273 طبقه ای در ووهان چین است. این آسمانخراش 58 طبقه ای در سال 1998 تکمیل شد. از این برج برای دفاتر اداری استفاده میشود.

برج تجارت جهانی ووهان (Wuhan World Trade Tower)

ادامه خواندن برج تجارت جهانی ووهان ( Wuhan World Trade Tower )