بایگانی برچسب: s

برج تالار شهر توکیو ( Tokyo City Hall) – توکیو ژاپن

کد آسمانخراش در سایت: 062
برج تالار شهر توکیو ( Tokyo City Hall) که با نام ساختمان میتروپولیتن دولت توکیو (Tokyo Metropolitan Government Building) نیز معروف است یک آسمانخراش 243 متری با 48 طبقه است. این برج که در Shinjuku توکیو واقع شده است بین سالهای 1991 تا 2006 عنوان بلندترین ساختمان توکیو را با خود همراه داشت. در هر دو ساختمان دارای یک سکوی مشاهده در طبقه 45 هستند که بدون هزینه ورودی برای عموم قابل دسترسی هستند.
ساخته شده بین سالهای 1988 تا 1991
مجموع مساحت طبفات = 195764 متر مربع
برج تالار شهر توکیو ( Tokyo City Hall) - توکیو ژاپن

ادامه خواندن برج تالار شهر توکیو ( Tokyo City Hall) – توکیو ژاپن