بایگانی برچسب: s

معمای جزیره ایستر

The-Giant-Stone-Heads-of-Easter-Island - مجسمه سرهای سنگی جزیره ایستر

جزیره ایستر (Easter Island) یکی از جدا افتاده ترین جزایر روی کره زمین است. این جزیره متعلق به کشور شیلی است اما در نقطه ای نسبتا دور افتاده از اقیانوس آرام قرار دارد. این جزیره که به عنوان یک منطقه مقدس شناخته شده است, بیشتر معروفیت خود را بخاطر مجسمه های عظیم سنگیش به دست آورده است. این مجسمه های بسیار بزرگ قرنها پیش ساخته شده اند و 887 نمونه از آن در جزیره موجود است.

ادامه خواندن معمای جزیره ایستر