بایگانی برچسب: s

جنگل شهری: آپارتمانی با 150 درخت!

 

جنگل شهری تورین ایتالیا

آپارتمانی در شهر Turin ایتالیا در حال ساخت است که در آن 150 درخت جای داده شده است. این آپارتمان به دلیل ابتکار جالبی که در طراحی آن بکار برده شده است یک شبه به یک پروژه معروف در سطح جهانی تبدیل گشته و به عنوان “آپارتمان سبز” یا “جنگل شهری” معروف گشته است.

ادامه خواندن جنگل شهری: آپارتمانی با 150 درخت!