بایگانی برچسب: s

قبل از اینکه بمیرم میخواهم….طرح زیباسازی دیوار خانه متروکه

طرح ابتکاری برای زیباسازی شهر

“قبل از اینکه بمیرم میخواهم…” یک طرح بسیار جالب است که توسط Candy Chang بر روی دیوار یک خانه متروکه اجرا شد. در این طرح پس از اجازه گرفتن از صاحب ملک یک تخته سیاه بزرگ بر روی دیوار بیرونی خانه نصب شد که بر روی آن فضاهایی برای نوشتن آرزوهای قبل از مرگ در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب رهگذران میتوانستند آرزوها و یا کارهایی که تمایل دارند قبل از مرگ انجام دهند بر روی این تخته سیاه بنویسند و همچنین آرزوهای همسایه ها و رهگذران دیگر را بخوانند.

ادامه خواندن قبل از اینکه بمیرم میخواهم….طرح زیباسازی دیوار خانه متروکه