بایگانی برچسب: s

آسمانخراش شیطانی “ستاره”

شاید کمتر آسمانخراشی را بتوان پیدا کرد که چنین ظاهر شیطانی داشته باشد! معماران OODA این برج ستاره مانند را برای دفتر مرکزی evilest villain طراحی کرده اند.
این ساختمان 350 متر ارتفاع دارد و در بالای آن یک توربین بادی حول محور عمودی قرار دارد.

آسمانخراش ستاره مرگ - تایوان
آسمانخراش ستاره مرگ - تایوان

 

ادامه خواندن آسمانخراش شیطانی “ستاره”