بایگانی برچسب: s

احترام به درختان – تصویر دو نمونه منتخب معماری در تهران

از هر درخت بگونه ای حفاظت کنید که گویا آخرین است.

همیشه ساخت و ساز بهانه ای برای کندن و قطع کردن درختان بوده است. طوری که تقریبا در تمامی پروژه های ساختمانی, راهسازی و زیرساختی این موضوع دیده میشود. البته در اکثر مواقع شاید اینکار اجتناب ناپذیر باشد اما مطمئنا در برخی موارد به سادگی میتوان جان یک درخت را نجات داد! تنها کافی است فرهنگ احترام به طبیعت به درستی در بین ما جا بیفتد. به عنوان مهندسین فعال در این زمینه, مطمئنا مسئولیت ما بیش از دیگران در این مورد است.

همانطور که در تصویر بالا نوشته شده است: “از هر درخت بگونه ای حفاظت کنید که گویا آخرین است.” (توجه: تصویر ساختگی است اما برای بیان بحران موجود بسیار مناسب است!)

با این شعار میتوان به محیطی سرسبزتر, سلامت تر و زیباتر رسید.

ادامه خواندن احترام به درختان – تصویر دو نمونه منتخب معماری در تهران