بایگانی برچسب: s

ایده جالب برای رفع مشکل نور ساختمان و مقابله با جاذبه زمین!

الهام یک ایده معماری برای رفع اشتباه در نقشه اولیه و قوانین محلی:

آپارتمانهای ضد جاذبه آمستردام

ماجرا از این قرار بود: یک شرکت ساختمانی هلندی در یکی از مناطق شهر آمستردام پایتخت هلند اقدام به ساخت یک مجتمع مسکونی کرد. اما به دلیل قوانین منطقه ای, همه خانه های این منطقه باید حداقل یک مقدار خاص نور برای ساکنین تهیه کنند. اما معماران این شرکت ساختمانی این موضوع را در نظر نگرفته بودند. اما راه حل چیست؟

این شرکت ساختمانی راه حل اقتصادی و جالبی برای حل این مشکل پیدا کرد: 13 واحد از 100 واحد آپارتمانی را به بیرون از بلوک ساختمان بیاورند و بر روی نمای شمالی آن آویزان کنند!

این راه حل زیرکانه نه تنها نور کافی برای قسمتهای شرقی و غربی ساختمان تهیه میکند بلکه مساحت ساخته شده بیشتری نیز میدهد.

مکان: هلند – آمستردام – Osdorp

نام ساختمان: آپارتمانهای Wozoco

پانوشت: البته در توضیحات این طرح گفته نشده است که آیا بیرون آمدگی ساختمان در هلند قانون خاصی را پیروی میکند یا خیر! چون اگر شما بخواهید همچین طرحی را در ایران اجرا کنید به دلیل بیرون آمدگی بیش از حد ساختمان اجازه اینکار به شما داده نمیشود.