بایگانی برچسب: s

سفر به آینده: لندن پس از تغییرات آب و هوایی

لندن در آینده - خیابانهای شهر زیر آب رفته اند

دنیای آینده چگونه خواهد بود؟ همه ما به این موضوع فکر کرده ایم. مخصوصا از زمانی که بحث تغییرات آب و هوایی صورت جدی تری به خود گرفته است.  اما احتمالات و تصورات ما به گونه ای هیچوقت حقیقی به نظر نمیرسند.

شهرهای بزرگ میتوانند به دلیل بالا تغییر شرایط آب و هوایی و گرم شدن کره زمین زیر آب بروند و زندگی مردمان این شهرها برای همیشه تغییر کند.

هنرمندانی در سری عکسهای ساخته شده با عنوان ” کارت پستالهایی از آینده ” این تغییرات را به تصویر کشیده اند.

در تصویر اول خیابانهای شهر لندن همانند ونیز به زیر آب رفته اند.

ادامه خواندن سفر به آینده: لندن پس از تغییرات آب و هوایی