بایگانی برچسب: s

مرکز بین المللی امور مالی هنگ کنگ – Hong Kong International Finance Centre

کد آسمانخراش در سایت: 038
مرکز بین المللی امور مالی در هنگ کنگ چین –  International Finance Centre (بصورت مخفف IFC) یک مرکز تجاری در هنگ کنگ است.
IFC شامل دو برج میشود:
برج اول با نام آی اف سی 1 (IFC 1) و برج دوم با نام آی اف سی 2 )IFC 2) معروف است.
آی اف سی 1:
طول این برج 39 طبقه ای برابر 210 متر است و دارای 18 آسانسور است. این برج دارای مجموع فضای طبقات 72850 متر مربع است. ساخت این برج در سال 1998 به اتمام رسید و در سال 1999 افتتاح شد.
آی اف سی 2:
طول این برج 88 طبقه ای برابر 415 متر است که به آن رتبه دوم بلندترین ساختمان هنگ کنگ را میدهد. این برج دارای 22 طبقه با ارتفاع سقف بسیار زیاد است که برای فروشگاه ها و مغازه ها در نظر گرفته شده است.
ساخت این برج در سال 2003 به اتمام رسید.
طول برج = 415 متر
تعداد طبقات = 88
مجموع مساحت طبقات = 185805 متر مربع
تعداد آسانسورها = 62
تاریخ انجام پروژه: 1997 تا 2003
برجهای آی اف سی 1 و آی اف سی 2 در کنار هم - مرکز بین المللی امور مالی هنگ کنگ
برجهای آی اف سی 1 و آی اف سی 2 در کنار هم - مرکز بین المللی امور مالی هنگ کنگ
برج آی اف سی 2 مرکز بین المللی امور مالی هنگ کنگ - Hong Kong International finance Center