بایگانی برچسب: s

مرکز تلویزیون پکن (Beijing TV Centre)

کد آسمانخراش در سایت: 033

مرکز تلویزیون پکن (Beijing TV Centre) یک برج 41 طبقه ای با ارتفاع 239 متر در شهر پکن چین است.
سال تکمیل = 2006
مرکز تلویزیون پکن (Beijing TV Centre)