بایگانی برچسب: s

بر سر معادن متروکه چه می آید؟

ورودی یک معدن متروکه
ورودی یک معدن متروکه

بدترین اتفاقی که در زمان یک سفر پیاده روی برای شما ممکن است بیفتد چیست؟ این که پایتان پیچ بخورد و زمین بخورید؟ اینکه حیوانات وحشی به شما حمله ور شوند؟ و یا اینکه به داخل یک معدن عمودی سقوط کنید؟! شاید تصورش برایتان سخت باشد اما هر ساله حدود 30 نفر در کشور آمریکا از تصادفات بوجود آمده بواسطه معادن متروکه جان خود را از دست میدهند!

ادامه خواندن بر سر معادن متروکه چه می آید؟