بایگانی برچسب: s

سرسره بجای پله در دانشگاه!

این سرسره های سهمی شکل در ساختمان ریاضیات/انفوماتیک دانشگاه فنی مونیخ واقع شده اند. هدف از قرار دادن این سرسره ها آمدن از بالاترین طبقه به طبقه همکف است.

سرسره بجای پله در دانشگاه آلمانی
استفاده از سرسره بجای پله