بایگانی برچسب: s

هتل Ryugyong کره شمالی

کد آسمانخراش در سایت: 085

هتل Ryugyong (Ryugyong Hotel) که با نامهای Ryu-Gyong Hotel و Yu-Kyung Hotel نیز معروف است یک آسمانخراش 105 طبقه در Pyongyang کره شمالی است. همچنین این آسمانخراش در بین مردم کره شمالی با نام ساختمان 105   ( 105 Building) نیز معروف است که به دلیل تعداد طبقات آن این نام برایش برگزیده شده است.

ارتفاع این آسمانخراش 330 متر است که آنرا بلندترین ساختمان کره شمالی میکند.

طرح این هتل شامل 3 قسمت بال مانند میباشد که هر کدام از آنها 100 متر طول و 18 متر عرض دارند و با زاویه 75 درجه نسبت به یکدیگر واقع شده اند.

گفته میشود این پروژه در سال 2012 تکمیل خواهد شد.

شروع ساخت: 1987

مجموع مساحت طبقات: 360000 متر مربع

هتل Ryugyong کره شمالی