بایگانی برچسب: s

ویلایی سوئیسی زیر تپه

در روستای Vals سوئیس دو معمار با نامهای Bjarne Mastenbroek و Christian muller یک سازه ای طراحی کرده اند که در نگاه اول به نظر مسکونی نمی آید اما در واقع یک ویلای بسیار لوکس است.
این ویلا که بر روی تپه ساخته شده است دارای ورودی دایره شکل بوده که امکان دسترسی به ویلا را فراهم میکند اما دیگر قسمتهای ویلا در زیر زمین قرار دارند. برای فراهم کردن نور کافی در طول روز نیز پنجره هایی در قسمت ورودی در نظر گرفته شده است.
ویلایی سوئیسی زیر تپه
طرح ابتکاری ویلایی مدرن
ورودی ویلای زیر زمینی
نمای ویلای سوئیسی جاسازی شده در تپه

بقیه عکسها را میتوانید با کلیک بر روی بند انگشتی های زیر مشاهده نمایید: