بایگانی برچسب: s

مجموعه عکسهای تخیلی معماری Victor Enrich

عکاس حرفه ای معماری و ساختمان , Victor Enrich , سری جدیدی از عکسهای خود را با عنوان ” سازه های خیالی در دنیای من ” منتشر کرده است که با ایده گرفتن از سازه های واقعی و تغییر آنها بصورت دلخواه خود ایجاد شده اند.

مطمئنا دیدن چنین عکسهایی میتواند ایده های جالب معماری را به همراه داشته باشد.

در زیر این عکسهای غیرممکن را میبینیم:

ساختمان زیپی

ساختمانی که دو بلوک تشکیل دهنده آن همانند زیپ از یکدیگر جدا شده اند

این ساختمان که در واقع در فلسطین اشغالی (اسرائیل) وجود دارد برای سالهای زیادی بلندترین آسمانخراش کشور بود. به گفته عکاس, شکل این ساختمان همیشه باعث میشد او آنرا بصورت زیپ بسته شده ای ببیند که حال میتواند آن را در عکسهایش باز کند!

  ادامه خواندن مجموعه عکسهای تخیلی معماری Victor Enrich