بایگانی برچسب: s

کتابخانه اسکندریه (Alexandria) – مصر

مکان: El Shatby اسکندریه مصر
ساخت: 1998
معمار: Snohetta/Hamza Consortium
نوع ساختمان: کتابخانه
این ساختمان فراتر از یک کتابخانه بوده و دارای 3 موزه – یک افلاکنما – 7 مرکز تحقیق آکادمیک – 9 نمایشگاه دائمی و همچنین محل قرارگیری تعداد زیادی از موسسات مربوطه است.
این مجموعه بیش از 800000 بازدیدکننده در سال دارد.
Bibliotheca Alexandrina Egypt - کتابخانه اسکندریه مصر

ادامه خواندن کتابخانه اسکندریه (Alexandria) – مصر