بایگانی برچسب: s

کلیسای جامع برازیلیا – برزیل

کلیسای جامع برازیلیا (برزیل) – Cathedral of Brasilia (Brazil)
مکان: برازیلیا، برزیل

تکمیل شده در سال 1970

معمار: Oscar Niemeyer

نوع ساختمان: کلیسا

ستونهای این کلیسا به طوری طراحی شده اند که بیانگر دو دستی باشند که به سوی آسمان دراز شده اند.

کلیسای جامع برازیلیا - برزیل

ادامه خواندن کلیسای جامع برازیلیا – برزیل