بایگانی برچسب: s

کوچکترین خانه تورنتو – خانه ای تاریخی!

کوچکترین خانه تورنتو
کوچکترین خانه تورنتو

کوچکترین خانه تورنتو در سال 1912 توسط ارتور ویدن ساخته شد. این خانه بین دو خانه معمولی قرار گرفته است و خودش یک خانه کامل بوده در ابعاد کوچک! زمینی که این خانه در آن ساخته شده است, راه دسترسی به یکی از همین خانه های کناری بوده است. قبل از ساخت این خانه مالک زمین در نظر داشت با ایجاد راه دسترسی اتومبیل از خیابان به داخل این زمین, آنرا به گاراج خانه خود تبدیل کند اما به دلیل مخالفت شهرداری برای بریدن جدول کنار پیاده رو امکان عبور و مرور اتومبیل به داخل زمین وجود نداشت. به همین دلیل آقای ویدن تصمیم به ساخت کوچکترین خانه تورنتو گرفت! پس از ساختن این خانه, وی با همسرش برای 20 سال در آن خانه زندگی کردند. پس از آن همسر آقای ویدن فوت کرده و وی که 77 ساله شده بود 7 سال دیگر نیز به تنهایی در این خانه زندگی کرد.

  ادامه خواندن کوچکترین خانه تورنتو – خانه ای تاریخی!