دانستنی های کانال پاناما

کانال پاناما یکی از موفقیتهای عظیم مهندسی عمران بود که در آن 42000 نفر نقش خود را به خوبی انجام دادند.

کانال پاناما - مسیر میانبر کشتی ها


در این پروژه به میزانی خاک جابجا شد که میشد با آن جزیره منهتن را در عمق 12 فوتی زمین خاک کرد و یا یک تونل با قطر 16 فوت به مرکز کره زمین زد!

پروژه کانال پاناما - Panama Canal

این پروژه در زمان و بودجه تعیین شده به پایان رسید اما بعد از تکمیل پروژه یک مشکل باقی ماند: چگونه جریانهای سیل آسای رودخانه Chagres را کنترل کنند. به همین دلیل مهندسین عمران یک سد بنا کردند که در زمان ساخت بزرگترین دریاچه ساخته شده توسط بشر را بوجود آورد.

تصویر شماتیک مقطع کانال پاناما

امروزه کانال پاناما همچنان به اندازه ای که در سال 1914 مورد استفاده قرار گرفت در حال استفاده است. در هر ترانزیت در حدود 52 میلیون گالون آب تازه مورد استفاده قرار میگیرد که البته به سرعت با بارانهای شدید پاناما جبران میشود. این سازه هنوز بعد از سالها به عنوان یک شاهکار مهندسی باقی مانده و میدرخشد.

نقشه محل کانال پاناما
دروازه های آب کانال پاناما

2 دیدگاه در “دانستنی های کانال پاناما”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *